rel=canonical

REGULAMIN

Regulamin 


1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłania wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.
1.2. Firma Bizart Plus Andrzej Kwestarz jest właścicielem strony www.bizartplus.pl . Bizart Plus ul. Wlotowa 2 30-668 Kraków .
NIP: 6791172863.  Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.bizartplus.pl , w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zasady wysyłania wycen

2.1 Wyceny wykonywane dla klienta są bezpłatne i nie zobowiązują do skorzystania z usług firmy Bizart Plus.
2.2 Bizart Plus zastrzega sobie możliwość zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O wszelkich zmianach oraz ich przyczynach klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W tym przypadku klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

3. Warunki składania zamówień

3.1 Do realizacji zamówienia przystępujemy wówczas gdy:
a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi szczegółami zamówienia (m.in. wypisaną rozmiarówką, wybraną odzieżą/gadżetem wraz z krojami,wzorami, kolorystyką, wielkością nadruków, umiejscowieniem nadruków) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania .
b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i prześle dowód nadania pieniędzy w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail firmy lub na e-mail osoby obsługującej zamówienie. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów nie będzie możliwe.
3.2. Termin realizacji podany przy wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.1
3.3. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3.4. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 5 dni robocze.
3.5. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, kiedy zamówienie dotyczy znakowania.
3.6. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu jednego miesiąca będą utylizowane z brakiem możliwości ich odbioru.
3.7. Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje firmie, celem wykonania nadruku .Firma nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.
3.8. Zastrzegamy sobie możliwość niedostarczenia dokładnej ilości zamawianego produktu. W przypadku niedostarczenia żądanej ilości, firma zobowiązuje się do wystawienia faktury korekty oraz zwrócenia środków finansowych za niewykonane sztuki z zamówienia.
3.9 Nie ma możliwości zwracania zamówionego towaru, który został już oznakowany. Nieoznakowany towar można zwrócić tylko i wyłącznie, jeśli nie nosi on oznak użytkowania. Termin zwrotu wynosi 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty zwracanego towaru ponosi klient.

4. Zasady składania reklamacji

4.1. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zawartą umową. Reklamację należy złożyć w terminie 14-stu dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru. Aby zareklamować towar należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@bizartplus.pl W wiadomości musi znaleźć się pełny opis reklamowanego towaru wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja.
4.2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.
4.3. Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni kalendarzowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klienta Sprzedawca dokonuje wymiany towaru na nowy w terminie nie krótszym niz 7 dni kalendarzowych , a nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji .
4.4. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzoną odzież reklamową. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.
Drukarnia nie przyjmuje żadnych roszczeń odnośnie towaru, który jest zgodny z umową , tj.:
– posiada właściwości , które zostały uzgodnione i zaakceptowane pomiędzy klientem a Drukarnią
– nie nadaje się do użytku, który został określony w umowie
– reklamacji nie podlegają różnice kolorystyczne nadruków
– reklamacji nie podlega brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym
– reklamacji nie podlegają różnice kolorystyczne zakupionej odzieży względem kolorów zaprezentowanych we wzorniku . Jest to podyktowane tym, iż nie jest możliwe odwzorowanie realnych kolorów na monitorze czy na papierze. Nazwy kolorów są indywidulnymi nazwami symbolicznymi nadanymi przez producenta odzieży.
Reklamowany towar powinien być przekazany na adres wskazany przez pracownika Drukarni.
4.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru .
4.6. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na odzieży w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).

5. Postanowienia końcowe

5.1. Każdy Klient składający dowolne zamówienie w firmie Bizart Plus oświadcza, że przeczytał i w pełni akceptuję powyższy regulamin.
5.2 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej firmy Bizart Plus. Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

Szukaj